EliteRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteRAID ER104I+ - 1U 4 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount (Silver)

Sans Digital EliteRAID ER104I+ - 1U 4 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount (Silver)

51.927.000 ₫

Sans Digital EliteRAID ER104I+B - 1U 4 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount (Black)

Sans Digital EliteRAID ER104I+B - 1U 4 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount (Black)

51.927.000 ₫

Sans Digital EliteRAID ER104UT+ - 1U 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Rackmount (Silver)

Sans Digital EliteRAID ER104UT+ - 1U 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Rackmount (Silver)

23.577.000 ₫

Sans Digital EliteRAID ER104UT+B - 1U 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Rackmount (Black)

Sans Digital EliteRAID ER104UT+B - 1U 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Rackmount (Black)

23.577.000 ₫

Sans Digital EliteRAID ER208I+B - 2U 8 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

Sans Digital EliteRAID ER208I+B - 2U 8 Bay SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

75.552.000 ₫

Sans Digital EliteRAID ER208PS+BHP - 2U 8 Bay 6G SATA RAID 5/50/6 PCIe 2.0 x8 Rackmount

Sans Digital EliteRAID ER208PS+BHP - 2U 8 Bay 6G SATA RAID 5/50/6 PCIe 2.0 x8 Rackmount

56.463.000 ₫