EliteSTOR 12G

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES208X12 - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES208X12 - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

$3,560.26

Sans Digital EliteSTOR ES208X12HP - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES208X12HP - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

$5,798.15

Sans Digital EliteSTOR ES212X12 - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES212X12 - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

$4,374.04

Sans Digital EliteSTOR ES212X12HP - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES212X12HP - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

$6,611.93

Sans Digital EliteSTOR ES316X12 - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES316X12 - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

$4,780.93

Sans Digital EliteSTOR ES316X12HP - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES316X12HP - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

$7,018.82