EliteSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

15.545.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

15.545.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

21.215.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

21.215.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

37.752.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver) 

37.752.000 ₫