EliteSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

$683.73

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

$683.73

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

$933.12

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

$933.12

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

$1,660.49

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver) 

$1,660.49