• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

EliteSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+ - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Silver)

$692.43

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104T+B - 1U 4 Bay Rackmount SATA to eSATA (x4) JBOD Storage (Black)

$692.43

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+ - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Silver)

$944.99

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+B - 1U 4 Bay Rackmount SAS / SATA to mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage (Black)

$944.99

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+BR - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SAS / SATA to mini-SAS JBOD Storage (Black)

$1,681.60

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver)

Sans Digital EliteSTOR ES104X+R - 1U 4 Bay Redundant Power Supply SATA to mini-SAS JBOD Storage (Silver) 

$1,681.60