End-of-life (product)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP MSA 300GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

J9V68A HP MSA 300GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

$410.72

HP MSA 450GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

J9V69A HP MSA 450GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

$505.62

HP MSA 600GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

J9V70A HP MSA 600GB 12G SAS 15K 3.5in CC HDD

$653.65

HP MSA 6TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD

J9F36A HP MSA 6TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD

$750.31

HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD

J9F43A HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD

$778.99

HP MSA 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512e HDD

M0S90A HP MSA 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512e HDD

$1,011.84