Ethernet

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

9.500.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

695.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

1.250.000 ₫

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

11.500.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

1.650.000 ₫

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

9.500.000 ₫