• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Ethernet Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ATTO FastFrame™ NQ41 Direct Attach Interface Single Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter

$1,345.21

FFRM-NQ41-DA0 Single Channel x8 PCIe 3.0 to 40Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper

ATTO FastFrame™ NQ42 QSFP+ Optical Interface Dual Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter ( includes QSFPs )

$2,548.15

FFRM-NQ42-000 Dual Channel, x8 PCIe 3.0 40Gb Ethernet, Low Profile, QSFP+ (30m, QSFP+ included)

ATTO FastFrame™ NS11 Direct Attached Copper Single Port 10GbE PCIe 2.0 Network Adapter

$926.50

FFRM-NS11-DA0 Single Channel x8 PCIe 2.0 to 10Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper

FastFrame™ NQ41 QSFP+ Optical Interface Single Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter ( includes QSFP )

$1,796.44

FFRM-NQ41-000 Single Channel, x8 PCIe 3.0 40Gb Ethernet, Low Profile, QSFP+ (30m, QSFP+ included)

FastFrame™ NQ42 Direct Attach Interface Dual Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter

$1,645.88

FFRM-NQ42-DA0 Dual Channel x8 PCIe 3.0 to 40Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper