• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Ethernet Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ATTO FastFrame™ NQ41 Direct Attach Interface Single Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter

FFRM-NQ41-DA0 Single Channel x8 PCIe 3.0 to 40Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper

30.200.000 ₫

ATTO FastFrame™ NQ42 QSFP+ Optical Interface Dual Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter ( includes QSFPs )

FFRM-NQ42-000 Dual Channel, x8 PCIe 3.0 40Gb Ethernet, Low Profile, QSFP+ (30m, QSFP+ included)

57.206.000 ₫

ATTO FastFrame™ NS11 Direct Attached Copper Single Port 10GbE PCIe 2.0 Network Adapter

FFRM-NS11-DA0 Single Channel x8 PCIe 2.0 to 10Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper

20.800.000 ₫

FastFrame™ NQ41 QSFP+ Optical Interface Single Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter ( includes QSFP )

FFRM-NQ41-000 Single Channel, x8 PCIe 3.0 40Gb Ethernet, Low Profile, QSFP+ (30m, QSFP+ included)

40.330.000 ₫

FastFrame™ NQ42 Direct Attach Interface Dual Port 40GbE PCIe 3.0 Network Adapter

FFRM-NQ42-DA0 Dual Channel x8 PCIe 3.0 to 40Gb Ethernet, Low Profile, Direct Attach Copper

36.950.000 ₫