Fibre Channel Adapter

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ762B)

AJ762B HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

10.650.000 ₫

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ763B)

AJ763B HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

14.600.000 ₫

HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AK344A)

AK344A HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

10.300.000 ₫

HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ764A)

AJ764A HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

15.500.000 ₫

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

15.500.000 ₫

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)

11.900.000 ₫