• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

FlexCampus Networking

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

6.050.000,00 ₫

HP 2530-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2920 24G Switch (J9726A)

32.890.000,00 ₫

HP 2920-24G Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports

HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch (JG932A)

39.490.000,00 ₫

HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports

HP 5500-24G EI Switch (JD377A)

53.790.000,00 ₫

HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

14.520.000,00 ₫

HP 2530-8-PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2920 48G Switch (J9728A)

47.520.000,00 ₫

HP 2920-48G Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports