Hard Drive Kits

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card (727250-B21)

727250-B21 HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card

12.000.000 ₫

HP 5U 8 SFF Expander Hard Drive Cage Kit (661714-B21)

HP 5U 8 SFF Expander Hard Drive Cage Kit (661714-B21)

5.934.000 ₫

HP DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit(768857-B21)

HP DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit(768857-B21)

5.700.000 ₫

HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit(724865-B21)

HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit(724865-B21)

1.390.000 ₫

HP ML150 Gen9 4LFF Hot Plug Drive Cage Kit (725872-B21)

HP ML150 Gen9 4LFF Hot Plug Drive Cage Kit (725872-B21)

5.700.000 ₫

HP ML350 Gen9 8SFF HDD Cage Kit (778157-B21 )

HP ML350 Gen9 8SFF HDD Cage Kit (778157-B21 )

5.700.000 ₫