HBAs & RAID Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ATTO ExpressSAS H120F 16 Internal Port 12Gb/s SAS/SATA to PCIe 3.0 Host Bus Adapter

ESAH-120F-000 16-Port Internal x8 PCIe 3.0 to 12Gb SAS/SATA, Low Profile

Gọi để biết giá

ATTO ExpressSAS H1288 8-Port External 8-Port Internal 12Gb/s SAS/SATA to PCIe 3.0 Host Bus Adapter

ESAH-1288-000 8-Port External/8-Port Internal x8 PCIe 3.0-to-12Gb SAS/SATA, Low Profile

$1,126.67

ATTO ExpressSAS H12F0 16 External Port 12Gb/s SAS/SATA to PCIe 3.0 Host Bus Adapter

ESAH-12F0-000 16-Port External x8 PCIe 3.0 to 12Gb SAS/SATA, Low Profile

$1,125.51