• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HDDs Storwize

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

$877.06

 IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

$320.71

 IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

$340.76

 IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

$824.05

 IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

$510.47

 IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)

$405.35

 IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)