HDDs Storwize V7000

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC513)

 IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC513) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá

IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC519)

 IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC519)

$2,032.29

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC521)

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC521)

$2,208.83

IBM Storwize 3 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC515)

 IBM Storwize 3 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC515) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá

IBM Storwize 4 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC517)

IBM Storwize 4 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC517) for IBM Storwize V7000

$3,483.32

IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN532)

 IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN532) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá