• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HDDs Storwize V7000

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC521)

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC521)

$2,285.08

IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC519)

 IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00NC519)

$2,102.45

IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN532)

 IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN532) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá

IBM Storwize 3 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC515)

 IBM Storwize 3 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC515) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá

IBM Storwize 4 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC517)

IBM Storwize 4 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC517) for IBM Storwize V7000

$3,603.56

IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC513)

 IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00NC513) for IBM Storwize V7000

Gọi để biết giá