• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HighPoint

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HighPoint RocketRAID 2300

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 Internal channel PCI-Express x1 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 300MB/s
$180.33

HighPoint RocketRAID 2314

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 External channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Up to 3Gb/s
$256.43

HighPoint RocketRAID 2320

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 8 Internal channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 3Gb/s
$385.30

HighPoint RocketRAID 2640x1

 • Up to 3Gb/s
 • 4 Internal channel PCI-Express x1 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID  0/1/5/10 JBOD
$166.26

HighPoint RocketRAID 2640x4

 • Up to 3Gb/s
 • 4 Internal channel PCI-Express x4 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0,1,5,10,JBOD
$180.33

HighPoint RocketRAID 2680

 • 2 x SFF-8087
 • 8 Internal channel PCI-Express x4 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0,1,5,10,50, JBOD
$256.43