• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HighPoint

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HighPoint RocketRAID 2300

$182.63
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 Internal channel PCI-Express x1 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 300MB/s

HighPoint RocketRAID 2314

$259.69
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 External channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Up to 3Gb/s

HighPoint RocketRAID 2320

$390.20
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 8 Internal channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 3Gb/s

HighPoint RocketRAID 2640x1

$168.37
 • Up to 3Gb/s
 • 4 Internal channel PCI-Express x1 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID  0/1/5/10 JBOD

HighPoint RocketRAID 2640x4

$182.63
 • Up to 3Gb/s
 • 4 Internal channel PCI-Express x4 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0,1,5,10,JBOD

HighPoint RocketRAID 2680

$259.69
 • 2 x SFF-8087
 • 8 Internal channel PCI-Express x4 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0,1,5,10,50, JBOD