• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Host Bus Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP H220 Host Bus Adapter (650933-B21)

HP H220 Host Bus Adapter (650933-B21)

4.050.000 ₫

HP H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726907-B21)

726907-B21 HP H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter

3.740.000 ₫

HP H240ar 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter (749976-B21)

749976-B21 HP H240ar 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter

3.588.000 ₫

HP H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726757-B2)

726757-B21 HP H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter

3.862.000 ₫

HP H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter (726911-B21)

HP H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter (726911-B21)

5.380.000 ₫

HP H244br 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726809-B21)

HP H244br 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726809-B21)

4.480.000 ₫