HP 1410 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1410-8 Switch(J9661A)

HP 1410-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports

$51.33

HP 1410-16 Switch (J9662A)

HP 1410-16 Switch (Rackmount Kit)
16 RJ-45 autosensing 10/100 ports

$76.09

HP 1410-24-R Switch (JD986B)

'HP 1410-24-R Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX) Duplex: half or full

$81.28

HP 1410-8G Switch (J9559A)

HP 1410-8G Desktop Switch
8 autosensing 10/100/1000 ports

$67.56

HP 1410-24G-R Switch (JG708A)

HP 1410-24G-R Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$161.11