HP 1850 Switch Series

HP 1850 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch JL172A

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

$769.72

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch JL170A

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

$566.95

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch JL173A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

$1,350.31

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch JL171A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

$1,010.75

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch JL169A

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch
6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports

$875.28