HP 1910 Switch Series

HP 1910 Switch Series HP 1910 MANAGED SWITCH SERIES

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HP 1910-24 Switch JG538A

HP 1910-24 Switch
24 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port

3.600.000 ₫

HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch JG539A

HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100 ports + 2 SFP

8.600.000 ₫

HP 1910-48 Switch JG540A

HP 1910-48 Switch
48 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port

7.800.000 ₫

HP 1910-8 -PoE+ ( 62W ) Switch JG537A

HP 1910-8 -PoE+ ( 62W ) Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports

4.980.000 ₫

HP 1910-8 Switch JG536A

HP 1910-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 + 2 10/100/1000port

2.750.000 ₫