HP 1920 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1920-8G Switch (JG920A)

HP 1920-8G Switch.
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

$193.09

HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch (JG921A)

HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

$315.81

HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch (JG922A)

HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

$382.66

HP 1920-16G Switch (JG923A)

HP 1920-16G Switch
16 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports

$308.77

HP 1920-24G Switch (JG924A)

HP 1920-24G Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports.

$420.49

HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch (JG925A)

HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP 1000 Mbps ports

$653.16