• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP 1920 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1920-8G Switch (JG920A)

4.390.000,00 ₫

HP 1920-8G Switch.
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch (JG921A)

7.180.000,00 ₫

HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch (JG922A)

8.700.000,00 ₫

HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports

HP 1920-16G Switch (JG923A)

7.020.000,00 ₫

HP 1920-16G Switch
16 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports

HP 1920-24G Switch (JG924A)

9.560.000,00 ₫

HP 1920-24G Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports.

HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch (JG925A)

14.850.000,00 ₫

HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP 1000 Mbps ports