• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP 2530 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

$269.49

HP 2530-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

$646.77

HP 2530-8-PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2530 8G Switch (J9777A)

$485.08

HP 2530-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2530 8G PoE+ Switch (J9774A)

$583.07

HP 2530-8G-PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2530 24 Switch (J9782A)

$387.97

HP 2530-24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

Aruba 2530 24 PoE+ Switch (J9779A)

$846.33

HP 2530-24-PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot