• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP 2920 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2920 24G Switch (J9726A)

32.890.000,00 ₫

HP 2920-24G Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports

Aruba 2920 48G Switch (J9728A)

47.520.000,00 ₫

HP 2920-48G Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports

Aruba 2920 24G POE+ Switch (J9727A)

44.880.000,00 ₫

HP 2920-24G-POE+ Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE Power 370 W

Aruba 2920 48G POE+ Switch (J9729A)

65.560.000,00 ₫

HP 2920-48G-POE+ Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE power 370 W

Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch (J9836A)

73.370.000,00 ₫

HP 2920-48G-POE+ 740W Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports.
PoE Power 740 W