• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP 5500 HI Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 5500-24G EI Switch (JD377A)

$2,395.99

HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP

HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

Gọi để biết giá

HP 5500-48G EI Switch with 2 Interface Slots
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP

HP 5500-24G-SFP EI Switch (JD374A)

Gọi để biết giá

HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots
24 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 8 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots

HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots (JG240A)

Gọi để biết giá

HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots

HP 5500-24G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots (JG241A)

Gọi để biết giá

HP 5500-24G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots

HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots (JG311A)

$3,282.85

HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 2 SFP+ 10GbE ports