HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver(AJ716B)

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches

Nhà sản xuất: HP
$109.74

Chia sẻ sản phẩm:

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches