• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP Desktop workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HP Z440 Workstation E5-2620v3

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z440 700W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2620v3 2.4 1866 6C CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z440 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING
44.959.000,00 ₫

HP Z440 Workstation E5-2609v3

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z440 700W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 •  Intel® Xeon® E5-2609v3 1.9 1600 6C CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z440 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING
42.300.000,00 ₫

HP Z440 Workstation E5-2603v3

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z440 700W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2603v3 1.6 1600 6C CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z440 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING
39.919.000,00 ₫

HP Z840 Workstation E5-2699 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2699 v3 (2.3 GHz, 45 MB cache, 18 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
160.810.000,00 ₫

HP Z840 Workstation E5-2697 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2697 v3 (2.6 GHz, 35 MB cache, 14 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
133.010.000,00 ₫

HP Z840 Workstation E5-2695 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2695 v3 (2.3 GHz, 35 MB cache, 14 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
126.750.000,00 ₫