HPE Processor (G9)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755374-B21)

755374-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

8.450.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755378-B21)

755378-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

10.800.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755382-B21)

755382-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

14.340.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (755384-B21)

755384-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit

22.300.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit (755404-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit (755404-B21)

26.410.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit (755386-B21)

755386-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit

30.900.000 ₫