• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HPE Smart Array

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP H220 Host Bus Adapter (650933-B21)

$180.40

HP H220 Host Bus Adapter (650933-B21)

HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter (729552-B21)

$213.36

HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter (729552-B21)

HP H222 Host Bus Adapter (650926-B21)

$217.82

HP H222 Host Bus Adapter (650926-B21)

HP H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726907-B21)

$166.59

726907-B21 HP H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter

HP H240ar 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter (749976-B21)

$159.82

749976-B21 HP H240ar 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter

HP H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter (726757-B2)

$172.03

726757-B21 HP H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter