HPE Smart Array

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE DL380 Gen10 Mini SAS 3POS Cable Kit (826709-B21)

HPE DL380 Gen10 Mini SAS 3POS Cable Kit (826709-B21)

Gọi để biết giá

HPE DL380 SFF Smart Array HBA H200/P400 Series SAS Cable Kit (786092-B21)

HPE DL380 SFF Smart Array HBA H200/P400 Series SAS Cable Kit (786092-B21)

1.400.000 ₫

HPE DL38X Gen10 2 Drive NVMe Slim SAS Cable Kit (871827-B21)

HPE DL38X Gen10 2 Drive NVMe Slim SAS Cable Kit (871827-B21)

Gọi để biết giá

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804398-B21)

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804398-B21)

6.950.000 ₫

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller (804326-B21)

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller (804326-B21)

Gọi để biết giá

HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804394-B21)

HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804394-B21)

6.218.000 ₫