HP SPS-SSD Multipltfrm PCIe-Dual M.2 Adptr

HP SPS-SSD Multipltfrm PCIe-Dual M.2 Adptr

Nhà sản xuất: HP
3.200.000 ₫

Chia sẻ sản phẩm:

HP SPS-SSD Multipltfrm PCIe-Dual M.2 Adptr