HP t420 Flexible

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP t420 Thin Client (M5R72AA)

M5R72AA#AB4t420/SZ/8GF SING

4.427.000 ₫

HP t420 Thin Client (M5R73AA)

M5R73AA#AB4t420/TP/8GF SING

4.427.000 ₫

HP t420 Thin Client(M5R74AA)

M5R74AA#AB4t420/TP/8GF/W SING

4.693.000 ₫

HP t420 Thin Client(M5R75AA)

M5R75AA#AB4t420/W7E/16GF SING

5.667.000 ₫

HP t420 Thin Client(M5R76AA)

M5R76AA#AB4t420/W7E/16GF/W SING

6.021.000 ₫