HP t520 Flexible

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F02AA)

G9F02AA#AB4 t520/SZ/8GF/4GR SING

5.437.000 ₫

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F04AA)

G9F04AA#AB4t520/TPro/8GF/4GR SING

5.442.000 ₫

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F06AA)

G9F06AA#AB4t520/TPro/8GF/4GRW SING

5.651.000 ₫

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F08AA)

G9F08AA#AB4t520/W7E/16GF/4GR SING

6.622.000 ₫

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F10AA)

G9F10AA#AB4t520/W7E/16GF/4GRW SING

6.831.000 ₫

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F12AA)

G9F12AA#AB4t520/W8/16GF/4GR SING

6.765.000 ₫