• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP t620 Flexible

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A50AA)

$349.35

F5A50AA#AB4t620/TPro/DC/16GF/4GR/TC SING

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A51AA)

$352.61

F5A51AA#AB4t620/TPro/DC/16GF/4GR/V/TC SING

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A52AA)

$349.35

F5A52AA#AB4t620/Smart Zero/DC/Flex TC SING

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A53AA)

$399.06

F5A53AA#AB4t620/W7E/DC/16GF/4GR/TC SING

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A54AA)

$402.32

F5A54AA#AB4t620/W7E/DC/16GF/4GR/V/TC SING

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A55AA)

$415.01

F5A55AA#AB4t620/W7E/4C/16GF/4GR/TC SING