• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP Thin Clients

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP t310 Zero Client (C3G79AA)

$299.73

C3G79AA#AB4T/t310/Tera2/FiberReady/ZC SING

HP t310 Zero Client (C3G80AA)

$315.55

C3G80AA#AB4t310/Tera2/Ethernet/ZC SING

HP t420 Thin Client (M5R72AA)

$197.19

M5R72AA#AB4t420/SZ/8GF SING

HP t420 Thin Client (M5R73AA)

$197.19

M5R73AA#AB4t420/TP/8GF SING

HP t420 Thin Client(M5R74AA)

$209.04

M5R74AA#AB4t420/TP/8GF/W SING

HP t420 Thin Client(M5R75AA)

$252.43

M5R75AA#AB4t420/W7E/16GF SING