• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP Z240 Workstation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

HP Z240 SFF Workstation E3-1270v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel® Xeon® E3-1270v5 3.6 GHz (up to 4.0 GHz) 8MB GT0 4C 80W SFF CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$1,287.31

HP Z240 SFF Workstation E3-1240v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel® Xeon® E3-1240v5 3.5 GHz (up to 3.9 GHz) 8MB GT0 4C 80W SFF CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$1,095.77

HP Z240 SFF Workstation E3-1230v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel® Xeon® E3-1230v5 3.4 GHz (up to 3.8 GHz) 8MB GT0 4C 80W SFF CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$1,051.22

HP Z240 SFF Workstation E3-1280v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel Xeon E3-1280v5 3.7GHz (up to 4.0 GHz) 8MB GT2 4C 80W TWR CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$1,730.51

HP Z240 SFF Workstation E3-1245v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel Xeon E3-1245v5 3.5GHz (up to 3.9 GHz) 8MB GT2 4C 80W TWR CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$1,187.08

HP Z240 SFF Workstation E3-1225v5

 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z240 SFF 240W 92 percent efficient Chassis

 • HP Installer Kit
 • Intel Xeon E3-1225v5 3.3GHz (up to 3.7 GHz) 8MB GT2 4C 80W TWR CPU

 • 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB) Unbuffered RAM

 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+2xDP 1st

 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3/3/3 SFF Warranty SING
$989.76