HP Z240 Workstation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

HP Z240 Tower Workstation E3-1225v5

 • HP Single Unit Packaging
 • 400W 92 percent efficient Chassis
 • HP Installer Kit
 • Intel Xeon E3-1225v5 3.3 GHz (up to 3.7 GHz) 8MB GT2 4C 73W TWR CPU
 • 8 GB (1 x8 GB) DDR4-2400 Unbuffered Memory
 • Intel HD Graphics 530
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
 • HP Z240 Workstation Country Kit SING
 • HP 3-3-3 CMT Warranty
Gọi để biết giá

HP Z240 Tower Workstation E3-1225 v6

  • HP Single Unit Packaging
  • 400W 92 percent efficient Chassis
  • HP Installer Kit
  • Intel® Xeon® E3-1225 v6 3.3 2400 4C TWR CPU
  • 8 GB (1 x8 GB) DDR4-2400 Unbuffered Memory
  • NVIDIA Quadro P600 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4) Graphics
  • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
  • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
  • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
  • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
  • HP Z240 Workstation Country Kit SING
  • HP 3-3-3 CMT Warranty
Gọi để biết giá

HP Z240 Tower Workstation E3-1240 v5

 • HP Single Unit Packaging
 • 400W 92 percent efficient Chassis
 • HP Installer Kit
 • Intel Xeon E3-1240 v5 3.5 GHz 2133 MHz 4C CPU
 • 8 GB (1 x8 GB) DDR4-2400 Unbuffered Memory
 • NVIDIA® QUADRO® P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4)
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
 • HP Z240 Workstation Country Kit SING
 • HP 3-3-3 CMT Warranty
32.900.000 ₫

HP Z240 Tower Workstation E3-1270 v6

 • HP Single Unit Packaging
 • 400W 92 percent efficient Chassis
 • Windows 10 Pro (64-Bit)
 • Intel® Xeon® E3-1270 v6 3.8GHz 2400MHz 4C CPU
 • 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) Unbuffered RAM
 • NVIDIA® QUADRO® P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP Remote Graphics Software (RGS) for Z
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP USB Keyboard  & HP USB Optical Mouse
 • HP Z240 Workstation Country Kit SING
 • HP 3-3-3 CMT Warranty
43.890.000 ₫