• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HP Z640 Workstation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HP Z640 Workstation E5-2603 v3

38.500.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel Xeon E5-2603v3 1.6 1600 6C 1stCPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2620v4

49.500.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2620v4 2.1 2133 8C 1st CPU
 • 8GB DDR4-2400 (2x4GB) 1 CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st Graphics
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2609v3

46.900.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel Xeon E5-2609v3 1.9 1600 6C 1stCPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st No cables included Graphics
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2673v3

82.500.000,00 ₫ 74.250.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2673v3 2.4 2133 12C 1st CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st 
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2683v3

82.300.000,00 ₫ 73.850.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2683v3 2.0 2133 14C 1st CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st 
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING

HP Z640 Workstation E5-2620v3

50.882.000,00 ₫
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z640 925W 90 Percent Efficient Chassis
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • HP Installer Kit for Linux®
 • Intel® Xeon® E5-2620v3 2.4 1866 6C 1st CPU
 • 8GB DDR4-2133 (1x8GB) 1CPU RegRAM
 • NVIDIA Quadro K620 2GB DL-DVI(I)+DP 1st 
 • 256GB SATA 1st Solid-State Drive (SSD)
 • HP USB Keyboard SING & HP USB Optical Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP Z640 Country Kit SING
 • HP 3/3/3 Warranty SING