• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HPE (SSDs) SFF

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756621-B21)

4.565.000,00 ₫

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756621-B21)

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764923-B21)

6.363.000,00 ₫

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764923-B21)

HP 200GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741151-B21)

33.300.000,00 ₫

HP 200GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741151-B21)

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756636-B21)

6.971.111,00 ₫

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756636-B21)

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764925-B21)

9.876.000,00 ₫

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764925-B21)

HP 400GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741155-B21)

53.000.000,00 ₫

HP 400GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741155-B21)