• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

StoreEasy 1000 Storage

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEasy 1450 Storage (K2R11A)

  • K2R11A HPE StoreEasy 1450 Strg
  • H1K92A3 HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service
  • H1K92A3     SQ4 HPE StoreEasy 1450 Support
289.600.000 ₫