IBM Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB 1333MHz 80W (46W4360)

Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB 1333MHz 80W (46W4360)

$348.76

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5942)

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for IBM System x3500 M4

$624.33

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2835)

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2835) for System x3550 M4

$538.21

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

$626.48

Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK640)

Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK640) for Lenovo System x3650 M5

$409.04

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 80W W/Fan (69Y5674)

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 80W W/Fan (69Y5674) for IBM System x3550 M4

$559.74