• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

1900/2900 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Fl

17.200.000,00 ₫

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE  SEC License PAK  512MB DRAM  256MB Fl

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

16.390.000,00 ₫

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

25.999.000,00 ₫

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2901 CISCO2901/K9 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

22.690.000,00 ₫

Cisco 2901 CISCO2901/K9 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco 2901 CISCO2901-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

32.800.000,00 ₫

Cisco 2901 CISCO2901-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2911 CISCO2911/K9 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB

30.500.000,00 ₫

Cisco 2911 CISCO2911/K9 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB