Intel E5-2600 v3

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

MCM Server T00 E5-2603 v3

 • (1) Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2603 v3  (15M Cache, 1.60 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,077.61

MCM Server T00 E5-2609 v3

 • (1) Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,169.98

MCM Server T00 E5-2620 v3

 • (1) Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v3  (15M Cache, 2.40 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,279.50

MCM Server T00 E5-2623 v3

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2623 v3  (10M Cache, 3.00 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,306.33

MCM Server T00 E5-2630 v3

 • (1) Intel® Xeon® 8 Cores Processor E5-2630 v3  (20M Cache, 2.40 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,527.13

MCM Server T00 E5-2637 v3

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v3 (15M Cache, 3.50 GHz)
 • 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
 • Intel® i210 GbE LAN, 2 ports; Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 600W High-efficiency Active PFC Power Supply
 • Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,852.61