E7-8800 v3 /E7-4800 v3

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Supermicro Server Board X10QBi

  Key Features (X10QBi)1. Quad socket R1 (LGA 2011) supports
    Intel® Xeon® processor E7-8800 v3 /
    E7-4800 v3 family (18-Core), w/ QPI
    up to 9.6 GT/s
2. Intel® C602J chipset3. 4x PCI-E 3.0 x16 (slot 2, 4, 9, 11)
    7x PCI-E 3.0 x8 (slot 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10)
4. 2x 10GBase-T ports, IPMI LAN port,
    and VGA port with AOM-X10QBi-A
5. 2x SATA3 (6Gbps) ports
    4x SATA2 (3Gbps) ports
6. 6x USB 2.0 ports (4 rear, 2 Type A)Note: E7-48XX/88XX v3 family requires
memory riser cards with Jordan Creek II  Key Features (X10QBi-MEM2) : 6,400,000 VND 1. Up to 6TB of DDR4 1866MHz ECC
    RDIMM/LRDIMM in 96 memory slots
2. For Systems:
    SYS-8048B-TR4FT, SYS-4048B-TR4FT

  Key Features (X10QBi-MEM1) : 6,000,000 VND1. Up to 6TB of DDR3 1600MHz ECC
    RDIMM/LRDIMM in 96 memory slots
2. For Systems:
    SYS-8048B-TRFT, SYS-4048B-TRFT  Key Features (AOM-X10QBI-A)1. Add-on Module support 1x VGA,
    Dual 10GBase-T ports via Intel® X540,
    Integrated IPMI 2.0 w/ Dedicated LAN
2. 1x COM port for front panel
 

 

$1,200.77

Supermicro Server Board X10QBL-CT

1. Quad socket R1 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E7-8800 v3 / E7-4800 v3 family (18-Core), w/ QPI up to 9.6 GT/s
2. Intel® C602J chipset
3. Up to 2TB LRDIMM, 1TB Reg. ECC RDIMM, up to 1600MHz; 32 DIMM slots
4. 2x PCI-E 3.0 x16 (slot 1, 3) 2x PCI-E 3.0 x8 (slot 2, 4)
5. 2x 10GBase-T ports, IPMI LAN port, VGA port, TPM 1.2 header, 2x COM
6. 2x SATA3 (6Gbps) ports 4x SATA2 (3Gbps) ports
7. 8x SAS3 (12Gbps) ports via LSI 3008
8. 6x USB 2.0 ports (3 rear, 2 via headers, 1 Type A)
Note: E7-48XX/88XX v3 family requires
Rev. 2.0x or above boards with Jordan
Creek II

$1,696.03