• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Intel® Networking & I/O

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2

6.730.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

1.472.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4

Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4

19.655.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2

1.900.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

4.400.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

4.400.000 ₫