Intel SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD 540s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD 540s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$65.10

Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$108.20

Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$186.93

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$115.68

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$193.53

Intel® SSD 540s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD 540s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$443.36