Intel SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$103.34

Intel SSD D3-S4500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4500 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$146.39

Intel SSD D3-S4610 Series 1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4610 Series 1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

$581.27

Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$236.38

Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Gọi để biết giá

Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

$361.68