• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Intel Xeon 5600

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5603  (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

$186.05

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5606  (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

$216.84

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5607  (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

$273.14

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5620  (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

$399.82

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5630 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5630  (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

$545.40

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5640  (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

$768.84