M.2 2280 SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

WD 120GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS120G2G0B)

WD 120GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS120G2G0B)

750.000 ₫

WD 240GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS240G2G0B)

WD 240GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS240G2G0B)

1.031.000 ₫

WD 480GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS480G2G0B)

WD 480GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS480G2G0B)

1.991.000 ₫

WD 250GB SSD M2-2280 , Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 100 , Blue 3D NAND SSD (WDS250G2B0B)

WD 250GB SSD M2-2280 , Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 100 , Blue 3D NAND SSD (WDS250G2B0B)

1.422.000 ₫

WD 500GB SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 525 MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking, 3D NAND SATA SSD (WDS500G2B0B)

WD 500GB SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 525 MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking, 3D NAND SATA SSD (WDS500G2B0B)

2.500.000 ₫

WD 250GB SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND (WDS250G2X0C)

WD 250GB SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND (WDS250G2X0C)

1.991.000 ₫