Managed Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco SF300-24 24-Port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW224G4-K9

Cisco SF300-24 24-Port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW224G4-K9

4.235.000 ₫

Cisco SF300-24P 24-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SF300-24PP-K9-EU

Cisco SF300-24P 24-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SF300-24PP-K9-EU

9.790.000 ₫

Cisco SF300-48P 48-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW248G4-K9

Cisco SF300-48P 48-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW248G4-K9

9.680.000 ₫

Cisco SF300-48PP 48-port 10 100 PoE+ Managed Switch with Gig Uplinks SF300-48PP-K9-EU

Cisco SF300-48PP 48-port 10 100 PoE+ Managed Switch with Gig Uplinks SF300-48PP-K9-EU

19.250.000 ₫

Cisco SF302-08P 8-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW208P-K9-EU

Cisco SF302-08P 8-Port 10 100 PoE Managed Switch with Gigabit Uplinks SRW208P-K9-EU

5.478.000 ₫

Cisco SF302-08PP 8-port 10 100 PoE+ Managed Switch SF302-08PP

Cisco SF302-08PP 8-port 10 100 PoE+ Managed Switch SF302-08PP

6.050.000 ₫