MCM Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

MCM Server R10 E3-1220v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v3  (8M Cache, 3.10 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$611.38

MCM Server R10 E3-1225v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$631.17

MCM Server R10 E3-1226v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1226 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$631.17

MCM Server R10 E3-1230v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$658.00

MCM Server R10 E3-1231v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$658.00

MCM Server R10 E3-1240v3

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5) with 6.0 Gb/s
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  2x 3.5" internal drive bays
 • 260W AC power supply with PFC
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$679.99