Tower

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

MCM Server T00 E3-1220

 • Intel® Xeon® Quad Core Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)
 • 8GB PC3-12800E (DDR3-1600) ECC UDIMM Server Memory
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Raid SATA Controller Intel® RST (0, 1, 10, 5)
 •  Dual Gigabit Ethernet LAN ports
 •  4x 3.5" internal drive bays
 • 300W High-efficiency Power Supply
 • Mini Tower PC case
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
16.500.000 ₫

MCM Server T00 E3-1220 v5

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v5  (8M Cache, 3.00 GHz)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps) via C236 controller RAID 0, 1, 5, 10 support
 • Dual GbE LAN with Intel® i210-AT
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 500W AC power supply with PFC
 • Mid-Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
17.400.000 ₫

MCM Server T00 E3-1225 v5

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps) via C236 controller RAID 0, 1, 5, 10 support
 • Dual GbE LAN with Intel® i210-AT
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 500W AC power supply with PFC
 • Mid-Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
17.850.000 ₫

MCM Server T00 E3-1230 v5

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps) via C236 controller RAID 0, 1, 5, 10 support
 • Dual GbE LAN with Intel® i210-AT
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 500W AC power supply with PFC
 • Mid-Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
18.690.000 ₫

MCM Server T00 E3-1235L v5

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1235L v5 (8M Cache, 2.00 GHz)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps) via C236 controller RAID 0, 1, 5, 10 support
 • Dual GbE LAN with Intel® i210-AT
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 500W AC power supply with PFC
 • Mid-Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
18.690.000 ₫

MCM Server T00 E3-1240 v5

 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v5 (8M Cache, 3.50 GHz)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • SATA3 (6Gbps) via C236 controller RAID 0, 1, 5, 10 support
 • Dual GbE LAN with Intel® i210-AT
 • 3 x 3.5" internal or 4 x 2.5" internal SATA/SSD
 • 500W AC power supply with PFC
 • Mid-Tower & Workstation chassis
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
19.180.000 ₫