• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

MCM Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Processor

MCM Pro Workstation E5-2603v3

$2,801.78
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2603 v3  (15M Cache, 1.60 GHz)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty

MCM Pro Workstation E5-2609v3

$2,895.32
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® E5-2609 v3 (1.9 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty

MCM Pro Workstation E5-2620v3

$3,006.24
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v3  (15M Cache, 2.40 GHz)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty

MCM Pro Workstation E5-2623v3

$3,033.41
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2623 v3  (10M Cache, 3.00 GHz)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty

MCM Pro Workstation E5-2630v3

$3,257.02
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® 8 Cores Processor E5-2630 v3  (20M Cache, 2.40 GHz)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty

MCM Pro Workstation E5-2637v3

$3,586.64
 • MCM Pro Tower Workstation
 • Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v3  (15M Cache, 3.50 GHz)
 • 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU Registered RAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card
 • 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
 • Solid State Drives (SSD) 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC 7mm
 • USB Keyboard & HP USB Laser Mouse
 • DVDRW
 • 4x 3.5" HDD bays (internal)
 • 900W Multi-output Power Supply
 • MCM 3/3/3 Warranty