Intel E5-2600 v2

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

MCM Server R14 E5-2603 v2

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2  (10M Cache, 1.80 GHz)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$936.86

MCM Server R14 E5-2609

 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2609  (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$870.88

MCM Server R14 E5-2609 v2

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2  (10M Cache, 2.50 GHz)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$901.67

MCM Server R14 E5-2630

 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2630  (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,182.73

MCM Server R14 E5-2660

 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2660  (20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,790.15

MCM Server R14 E5-2670

 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2670  (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
 • 8GB ( 1 x 8GB ) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • LSI® SAS2008 RAID 0/1/1E/10
 • 2 x 10GbE BASE-T LAN ports (Intel® X540-AT2)
  1 x 10/100 management LAN
 •  4 x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive
 • 350W High-efficiency Power Supply
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
$1,966.09