Memory Server - RAM

Memory Server - RAM

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

1GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

850.000 ₫

2GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

2GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1.150.000 ₫

4GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

4GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1.650.000 ₫

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

990.000 ₫

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

2.050.000 ₫

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

3.200.000 ₫