Microsoft ROK

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ROK-Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition (16 core Max, 64 bit)/Support downgrade to Windows server 2012

ROK-Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition (16 core Max, 64 bit)/Support downgrade to Windows server 2012 (Software is BIOS Locked to Dell Dell EMC PowerEdge)

16.200.000 ₫

Windows Server Standard 2012 (2CPU) - English ROK (00Y6267)

Windows Server Standard 2012 (2CPU) - English ROK (Software is BIOS Locked to IBM Servers)

15.200.000 ₫

Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage (00Y6334)

IBM Windows Server CAL 2012 (5 User) - Multilanguage

3.500.000 ₫

MS Windows Server 2012 Standard ROK (620-13919)

Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition, English, ROK (Software is BIOS Locked to Dell Servers)

12.600.000 ₫

MS Windows Server 2008 Standard Edition (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - English (For HP)

MS Windows Server 2008 Standard Edition (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - English (For HP)

13.500.000 ₫