MobileRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital MobileRAID MR8X6 - 8 Bay 6G SATA/SAS to 6G SAS Hardware RAID 6 Enclosure

Sans Digital MobileRAID MR8X6 - 8 Bay 6G SATA/SAS to 6G SAS Hardware RAID 6 Enclosure

$6,611.93

Sans Digital MobileRAID MR2CT+ - 2 Bay SATA to USB 3.0/ eSATA/ 1394b RAID 0/ 1/ JBOD/ Spanning Enclosure

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+BHG - 12 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Expander Tower (Black)

$384.50

Sans Digital MobileRAID MR2UT+ - 2 Bay SATA to eSATA/USB 3.0 RAID 0 / 1 / JBOD / Spanning Enclosure (Silver)

Sans Digital MobileRAID MR2UT+ - 2 Bay SATA to eSATA/USB 3.0 RAID 0 / 1 / JBOD / Spanning Enclosure (Silver)

$262.43

Sans Digital MobileRAID MR2UT+B - 2 Bay SATA to eSATA/USB 3.0 RAID 0 / 1 / JBOD / Spanning Enclosure (Black)

Sans Digital MobileRAID MR2UT+B - 2 Bay SATA to eSATA/USB 3.0 RAID 0 / 1 / JBOD / Spanning Enclosure (Black)

$262.43

Sans Digital MobileRAID MR4UT - 4 Bay SATA to USB2.0 / eSATA Hardware RAID Enclosure

Sans Digital MobileRAID MR4UT - 4 Bay SATA to USB2.0 / eSATA Hardware RAID Enclosure

$1,116.90

Sans Digital MobileRAID MR8F8 - 8 Bay SATA/SAS to 8Gb/s Fibre Channel Hardware RAID Enclosure

Sans Digital MobileRAID MR8F8 - 8 Bay SATA/SAS to 8Gb/s Fibre Channel Hardware RAID Enclosure

$11,586.14
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.